יש לנו 'עיר נהדרת'- דו"ח חברת הייעוץ האסטרטגי העולמית מקינזי


המסמך המובא לעיונכם תורגם מהשפה האנגלית וגובש על ידי חברת הייעוץ האסטרטגי העולמית, מקינזי. מטרתו לבחון את הצעדים שננקטו על ידי מנהיגי ערים מסביב לעולם, להפיכת עריהם לערים שנהדר לחיות ולעבוד בהן. המסמך חולק לשלושה חלקים שונים במטרה להקל על חווית הקריאה.

לנוחיותכם, מצורף הדוח המקורי בשפה האנגלית.
יש לנו `עיר נהדרת`- דוח חברת הייעוץ האסטרטגי העולמית מקינזי- הקדמה
יש לנו `עיר נהדרת`- דוח חברת הייעוץ האסטרטגי העולמית מקינזי- חלק א`
יש לנו `עיר נהדרת`- דוח חברת הייעוץ האסטרטגי העולמית מקינזי- חלק ב`
יש לנו `עיר נהדרת`- דוח חברת הייעוץ האסטרטגי העולמית מקינזי- חלק ג`
How to make a city great