מפתח תקציבי אש"ל לנוסעים לחוץ לארץ


מרכז השלטון המקומי מצא לנכון לאפשר גישה לחומר המוצג באתר משרד האוצר בנושא הוצאות שהייה בחו"ל,

להלן קישור לאתר החשב הכללי אשר מפרט את החזרי האש"ל עבור שהייה בחו"ל לזכאים:

25707ImageFile3.pdf