רשימת שותפויות 2000 צפון דרום מרכז- הסוכנות היהודית


בימים אלו, אנו מנסים לבחון אפשרות לקידום שיתופי פעולה וקשרים עם קהילות יהודיות ומרכזי תרבות בתפוצות. בתוך כך, אנו במינהל קשרי חוץ, נשמח לפעול לעידוד יצירת קשרים חדשים ו/או הידוק קשרים ישנים וחיזוק שותפויות שכבר קיימות בין הרשות המקומית שלך לבין קהילות מתאימות בזירה הבינלאומית.
במידה ותהיו מעוניינים לקדם ולפתח קשרים עם התפוצות, צוות המינהל יהיה נכון לסייע.
בנובמבר 2015 התקיים הכנס ה- 9 העולמי של מרכזים קהילתיים יהודיים ברחבי העולם, בהובלת ארגון ה- JCC Global. הכנס היווה הזדמנות ייחודית לרישות עם מנהלים בכירים הן מהמרכזים הקהילתיים היהודיים והן עם ארגוני הגג, ולבחינת אפשרויות לשיתופי פעולה ופרויקטים בתחומים שונים.
 

מינהל קשרי חוץ במרכז השלטון המקומי נטל חלק משמעותי בכנס זה והוביל אירוע VIP לנציגי הרשויות המקומיות שהשתתפו בכנס, לצד אנשי מפתח מהעולם היהודי.

25709ImageFile3.pdf