יום עיון גזברים בנושא תקציב 2015-2016


רצ"ב סדר יום, הזמנה וטופס הרשמה ליום העיון בנושא חוק ההסדרים ותקציב המדינה לשנים 2015-2016.

יום העיון יתקיים בתאריך 21.10.2015 בכפר המכביה.