יום עיון לגזברים בנושא תקציב 2017-2018


רצ"ב סדר יום ליום העיון בנושא חוק ההסדרים ותקציב המדינה לשנים 2018-2019.

יום העיון יתקיים ביום 2 בנובמבר 2016, ב"אווניו", קריית שדה התעופה.

25230ImageFile3.pdf