יום עיון בנושא הזדמנויות לרשויות המקומיות בהתחברות לתוואי צינור הגז הטבעי


מצ"ב הזמנה וסדר יום ליום העיון בנושא הזדמנויות לרשויות המקומיות על תוואי צינור הגז הטבעי שיתקיים ביום 5 בספטמבר 2018

29981ImageFile3.pdf