יום עיון בנושא פרישת תשתית עמדות טעינה לרכב החשמלי


מצ"ב תכנית יום העיון

29982ImageFile3.pdf