יום עיון בנושא ייעול השימוש וההקצאה במים לגינון הציבורי


מצ"ב תכנית יום העיון שיתקיים ביום 28 בפברואר 2018

29983ImageFile3.pdf