כנס המבקרים הפנימיים ברשויות המקומיות


בחודש אוקטובר התקיים כנס המבקרים הפנימיים ברשויות המקומיות. בין הנואמים המרכזיים בכנס היו מפכ"ל המשטרה, שר הפנים, מבקר המדינה ושלי יחימוביץ` (יו"ר הועדה לביקורת מדינה בכנסת).

כנס המבקרים הפנימיים ברשויות המקומיות התקיים בתאריכים 4-5.10.18 בהשתתפות כלל מבקרי הפנים ברשויות. בין הדוברים בכנס היו מפכ"ל המשטרה, שר הפנים, מבקר המדינה ושלי יחימוביץ` (יו"ר הועדה לביקורת מדינה בכנסת). לקראת יום הבחירות הקרב, נדונו בכנס בין היתר מספר הדגשים שניתנו על ידי מבקר המדינה בסימן טוהר הבחירות.

כנס המבקרים הפנימיים ברשויות המקומיות