יום עיון בנושא פריסת עמדת טעינה לרכב החשמלי


ביום 15 באוקטובר התקיים יום עיון בנושא פריסת עמדות טעינה לרכב חשמלי.

לנוחיותכם, הועלו המצגות שהוצגו ביום העיון. יש לעבור למידע הנוסף.