יום עיון בנושא טעינה חשמלית ברשויות המקומיות


ביום 15 בדצמבר 2019, התקיים יום עיון בנושא טעינה חשמלית ברשויות המקומיות, על רקע חתימת החוזים בסתיו 2019, בין משרד האנרגיה לבין כ-30 רשויות מקומיות, להקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים בתחומן. 

התקיימו הרצאותיהם של משרדי הממשלה והגורמים הרלוונטיים-רשות החשמל, חברת החשמל, מינהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד רוה"מ, ומשרד השיכון. כמו כן, הוצגו ממצאיהן של עיריית נתניה, ושל חברת אחוזות החוף שבתל אביב, לקידום פרוייקט הרכב החשמלי בתחומן, כמו גם הרצאתו של נציג מוסד שמואל נאמן שבטכניון.

מצ"ב המצגות מיום העיון: 

 טעינה ברשויות המקומיות-איתי מולכו משרד השיכון

 ניידות חשמלית-יום עיון רשויות מקומיות-דניאל צוקר משרד רוה"מ

אסדרת רכב חשמלי מרכז השלטון המקומי-נועם פרלסון רשות החשמל

טעינה חשמלית ברשויות - קובי אלקיים אחוזות החוף תל אביב

הקמת עמדות טעינה במרחב הציבורי-היבטים פרקטיים-אלון אופיר עיריית נתניה

זינת עמדות טעינה לרכב חשמלי - יהודה גוטויליג חח"י

תכנון ויישום תשתיות טעינה ציבוריות לכלי רכב חשמליים - עידן ליבס שמואל נאמן טכניון