קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות/בעלויות עבור רכישת ציוד ניקיון והיגיינה וכן תגבור שירותי ניקיון נוכח מגפת הקורונה בשנת הלימודים תשפ"א