מנגנון פטור מתשלום ארנונה לעסקים שנפגעו בשל משבר הקורונה-סבב ב'


בהמשך להודעת שר הפנים מיום 14 בספטמבר 2020, בדבר חתימתו על תקנות במסגרתן יעניקו הרשויות המקומיות הנחה בשיעור של 95% לעסקים מתקשים, שמחזורם נפגע מעל 60%, סוכם על מתווה שיפוי נוסף לרשויות המקומיות בגין ההנחות שיינתנו.