הסכם קיבוצי ל-7,000 עובדי החינוך המשלים ברשויות המקומיות


הסכם קיבוצי חדש יביא לשיפור תנאי העסקתם של עובדי דירוג החינוך והנוער בשלטון המקומי *** ההסכם כולל, בין היתר, גמולים המתווספים לתוספות שמקבלים העובדים במסגרת הסכם המסגרת במגזר הציבורי
ההסתדרות, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות חתמו ביום ה` ה-18.05.17 על הסכם קיבוצי חדש המשפר באופן ניכר את תנאי העסקתם של עובדי החינוך המשלים ברשויות המקומיות. ההסכם יחול על כ-7,000 עובדים הנמנים על דירוג עובדי חינוך, נוער, חברה וקהילה. עלות התוספות התקציביות בהסכם מוערכת ב כ- 15 מיליון ש"ח בשנה ותמומן במלואה מכספי הרשויות המקומיות.

טקס החתימה על ההסכם התקיים במעמד יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן וראש מנהל שכר והסכמי עבודה בשלטון המקומי חגית מגן , לצד שותפים נוספים להבנות, בהם: יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר דוד, מנהל חטיבת הרשויות המקומיות בהסתדרות עו"ד רונן אהרוני וממונה על יחסי עבודה במרכז המועצות האזוריות פנחס הומינר.

ההסכם החדש כולל, בין היתר, תוספות שונות ועדכוני גמולים, אשר מתווספים לתוספות האחוזיות והשקליות להן זכאים העובדים, מכוח הסכם המסגרת שנחתם במגזר הציבורי בשנת 2016. כמו כן, ובכפוף להסכמות שהושגו בין הצדדים, התוספות השונות יחולו גם על המדריכים המועסקים במתכונת שעתית. בנוסף, ההסכם כולל תוספת משמעותית של כ-4000 ₪ בשנה ברוטו לכל עובד כמו גם עדכון של גמול הניהול.

הסכם זה מסדיר לראשונה גמול מיוחד לעובדים בעלי תואר שלישי. עובדי החינוך המשלים, שמחזיקים בתואר אקדמי שלישי (PhD) עם זיקה לתפקידם ברשות המקומית, יהיו זכאים לתוספת לשכרם בגובה 10%, במקום תוספת תואר שני בסך 5% הקיימת כיום. יצוין כי תוספת זו תהווה שכר לכל דבר ועניין ותובא בחשבון גם לחישוב הפרשות המעסיק לקרן הפנסיה, קרן ההשתלמות, פיצויי פיטורים, גמלאות ועוד. בהקשר זה, ראוי להוסיף כי ההסכם כולל גם עדכון לגמול בגין כפל תואר. החל מ-1 בנובמבר 2016, גמול "כפל תואר", שניתן לעובדים העומדים בקריטריונים שונים (כמו למשל בעלי תואר ראשון בחינוך המחזיקים גם בתעודת הוראה) יעודכן ויעלה מ-6% ל-10.5%.

בנוסף, ההסכם מקצר באופן משמעותי את הוותק הנדרש להבטחת הזכאות לקצובת ביגוד מוגדלת. אם עד כה, עובדי חינוך משלים נאלצו להשלים ותק של 26 שנים כדי לקבל קצובת ביגוד ברמה 4 (מעל 2,100 שקל לשנה), משנת 2017 יהיו זכאים לכך גם עובדים בעלי 15 שנות ותק ומעלה.