מרכז השלטון המקומי והסתדרות המעו"ף חתמו על הסכם לשיפור תנאי שכרן של הסייעות


במהלך חודש אוגוסט 2014 נחתם הסכם בין מרכז השלטון המקומי וההסתדרות המעו"ף להטבת שכרן ותנאי העסקתן של הסייעות. ההסכם מתייחס לסייעות השילוב, המלוות ילדים בעלי צרכים מיוחדים ומשלבות אותם בחינוך הרגיל. על פי ההסכם נקבע, כי העסקת הסייעות תתבצע במשך 12 חודשי השנה, במקום 10 חודשים כפי שהתבצע קודם לכן, וכן הוגדרה תוספת תשלום של 10% לשכרן.

חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות: "השלטון המקומי דואג לכל עובדיו, בכל הדרגים והתפקידים הקיימים במערכת ובכל רמות השכר. ההסכם האמור משפר משמעותית את תנאי שכרן והעסקתן של הסייעות ונותן מענה לקשיים שהועלו מצדן".