סיור לנשות ראשי רשויות במועצה המקומית נחף


ביולי התקיים סיור לנשות ראשי רשויות במועצה מקומית נחף שבצפון, במסגרתו שמעו המשתתפות אודות הפעילויות הייחודיות למועצה וערכו סיור בבית הבדר ובספריה שביישוב.