יום עיון לנשות ראשי רשויות


במאי קיימה המחלקה למעמד האישה של מרכז השלטון המקומי יום עיון לנשות ראשי רשויות. במסגרתו הועברו תכנים שמטרתם לתת כלים לחיזוק ותמיכה בתפקיד כאשת ראש עיר, הכרת דרכי פעולה והתמודדות בתפקיד.