שולחן עגול - תעסוקת נשים בדואיות בעולם העבודה המשתנה


בתאריך 16.9.18 התקיים שולחן עגול בהובלת מרכזי ריאן בחברה הבדואית בצפון ומרכז השלטון המקומי לקידום תעסוקת נשים בדואיות.

במסגרת המפגש התקיימו הרצאות על עולם העבודה החדש, מנהיגות נשית והצעדים הנדרשים לשילוב מיטבי של נשות המגזר הבדואי בשוק העבודה. במפגש השתתפו נציגים מהג`וינט, משרד ראש הממשלה, מועצה מקומית ביר אלמכסור ועוד.

שולחן עגול - תעסוקת נשים בדואיות בעולם העבודה המשתנה