יום עיון בנושא פגיעה בהטרדה מינית בשיתוף מסל"ן באר שבע, מח' הרווחה בעיריית באר שבע


ביום העיון השתתפו כ- 300 נשים מאזור הנגב והוא התמקד בפגיעה וירטואלית לאור התפשטות הרשתות החברתיות. 

בין הדוברים היו נציגים ממחלקות הרווחה, משטרה, חוקרים ועוד.