סיום קורס דירקטוריות של נשים מהמגזר הערבי והיהודי בבית ברל


בחודש יולי נערך סיום קורס דירקטוריות בשלטון המקומי מהמגזר היהודי והערבי. הקורס נערך במכון הבינלאומי למנהיגות, בית ברל . הקורס העניק לנשים ארגז כלים אפקטיבי וידע מקצועי-תיאורטי ומעשי בניהול תפקידי מפתח ברשות.