טקס אנשי המופת החברתיים של איגוד העובדים הסוציאליים לשנת 2016


אות המופת מוענק לאישי ציבור שבמסגרת תפקידם, אם בשכר או בהתנדבות, סייעו לקידום הרווחה בישראל, תמכו בעובדים הסוציאליים וקידמו אותם ותרמו תרומה ניכרת וייחודית, במישור הארצי, האזורי, המגזרי או המקומי, לרווחתם של תושבי ישראל בכלל ושל העובדים הסוציאליים בפרט.

לדברי יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים, צפרא דוויק, מטרת הענקת האות היא להוקיר את אלה שתורמים כל ימות השנה למען החברה והרווחה ולקידום מעמדם של העובדים הסוציאליים, מחד, ומאידך, לעודד אישים וארגונים נוספים לנהוג כך. וועדה מיוחדת, בראשות ד"ר אהרון יורק, בחרה מבין עשרות מועמדים שהוגשו את חמשת אנשי המופת לשנת 2016: עדי אלדר, ראש עיריית כרמיאל, ולשעבר יו"ר מרכז השלטון המקומי; הרב יחיאל אקשטיין, נשיא הקרן לידידות; ריבה מוסקל, מנכ"ל קרן שלם, לפיתוח שירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברשויות המקומיות; שלמה מסלאווי, חבר מועצת עיריית תל-אביב-יפו ויו"ר ועד שכונת התקווה; ו-אמתי קורן, מייסד ומנכ"ל בהתנדבות של "כל זכות".