יום עיון בנושא רפורמה בחוק הסיעוד


ב- 26.12.18 התקיים במרכז השלטון המקומי כנס לרכזי חוק סיעוד במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות בשיתוף עם משרד הרווחה שהתמקד בשינויים שחלו וחלים בחוק הסיעוד.
הכנס התקיים במשותף עם משרד הרווחה – השרות לטיפול באזרח הוותיק והתמקד בשינויים שחלו וחלים בחוק הסיעוד ועקב כך במטלות ותפקידי העו"סים שבמחלקות.
בפני העובדים הוצגו עיקרי השינויים בחוק הסיעוד ועיקרי החוק שנכנס לתוקפו ב- 1.11.18, תוך דגש למשמעויות ולהשלכות על שירותי הרווחה המקומיים החדשים,

וכך גם הוצגו חזון השרות, יעדי השרות וכיווני הפעולה והעשייה המתוכננים, זאת לאור השינוי הארגוני שהתבצע במשרד הרווחה – הפיכת התחום לתחום עצמאי.

syud.pdf