רפורמה בשירותים החברתיים


הרפורמה החלה בשנת 2011 כיוזמה של משרד הרווחה, ונבעה מתוך זיהוי קושי במתן מענה לבעיות האוכלוסיות הנזקקות. המטרה העיקרית של יישום הרפורמה הינה בניית תשתיות עבודה ותכנון מהלך כולל שיביא להפיכת המחלקות לשירותים החברתיים ברשויות המקומיות לארגונים הפועלים עפ"י חוק המסדיר את פעולתן ואחריותן. מדובר בתהליך מורכב שישפיע על כלל המערכות העוסקות במתן שירותים חברתיים ולו השלכות רבות על היבטים חוקיים, משאבים, תהליכי עבודה, שיטות התערבות ופיתוח ידע תשתיות ניהוליות וכדומה.
בתחילת השנה הוצבו מספר יעדים להמשך קידום הרפורמה בשנת 2015 בניהם הוספת תקן מתן שירות במחלקות שיכלול התייחסות לפניות ציבור ולכשירות תרבותית, קידום החיבור האסטרטגי שבין האקדמיה לשטח בפרויקטים ועוד.

25237ImageFile3.pdf