אות הוקרה לאנשי ונשות מופת שעיצבו את מדיניות הרווחה הישראלית


ברכות לעו"ס אסא בן יוסף, מנהלת מחלקת רווחה וקהילה במרכז השלטון המקומי שקיבלה את  אות ההוקרה לאנשי ונשות מופת שעיצבו את מדיניות הרווחה הישראלית.

אות הוקרה לאנשי ונשות מופת שעיצבו את מדיניות הרווחה הישראלית