קול קורא לרשויות מקומיות להגשת בקשה להשתתפות במימון רכישת מכשירים מותאמים לגיל השלישי לניהול שיחות וידאו


"קול קורא לרשויות מקומיות להגשת בקשה להשתתפות במימון רכישת ערכות "מחוברים" - מכשירים מותאמים לגיל השלישי לניהול שיחות וידאו"