בקשה להורות על הפסקת הוצאת צווי נגישות כנגד הרשויות המקומיות עד להסדרת מנגנון תקצוב מוסכם בין הרשויות המקומיות והממשלה