תדריך משלחת קב"טים לפראג


ביום 19.02.2019, התקיים תדריך לקראת יציאת משלחת קב"טי רשויות למדינת פראג.

מיוזמה משותפת של המרכז השלטון המקומי יחד עם איגוד הקב"טים ומשרד החוץ, נולדה לראשונה משלחת קב"טים למדינת פראג.

מטרת המשלחת, לקדם את המקצועיות קב"טי הרשויות תוך למידת עמיתים וחשיפה ליכולות בעלי תפקידים בעיריית פראג. 

בראש המשלחת יעמוד חובב צברי, ראש מועצת קריית עקרון  ויו"ר וועדת ביטחון לצד יוחאי וגימה, ראש מנהל ביטחון וחירום במרכז השלטון המקומי וחיים נוגלבלט, יו"ר איגוד הקב"טים.

 

בתאריך 19.02.2019, התכנסו כל חברי המשלחת במרכז השלטון המקומי לפגישת תדריך לקראת יציאתה של המשלחת לפראג.

את התדריך העביר נציג משרד החוץ, מר ערן יובן, ששימש כסגן שגריר בפראג. במסגרת התדריך, העביר מר יובן סקירה מקצועית ועניינית על מדינת פראג ועל היחסים החנים בין צ`כיה לישראל.

ענת קאופמן, מנהלת פרויקטים קשרי חוץ של מרכז השלטון המקומי נתנה דגשים חשובים לגבי התנהגות ותחושת השליחות כשגרירים, קוד לבוש ונתנה מידע מקיף על אנשים חשובים שעתידים להיפגש עמם. 

תדריך משלחת קבטים לפראג