ועדת ביטחון+הרמת כוסית ראש השנה 02.09.2019


בתאריך ה-02.09.2019, התקיימה ועדת ביטחון במועצה מקומית כפר שמריהו.

בוועדה דנו בפתיחת שנת הלימודים, אבטחת יום הבחירות, בסוגיית סמכויות מאבטחי הרווחה,

הצבת מצלמות בגני ילדים וכנס ראשי רשויות.