קורס הגנה על יישובים מפני שריפות חורש ויער


בחודש האחרון עברו קב"טים, מתכננים סביבתיים, נציגי כב"א ועוד - קורס הגנה על יישובים מפני שריפות יער וחורש.
הקורס נתן כלים וידע מקצועי לכל הגורמים המטפלים בשריפות ברשויות המקומיות, לדאוג למניעת מקרי השריפה הקשים, והטיפול בהם ובתושבים במקרי חירום.
ראש מינהל ביטחון וחירום, יוחאי וג`ימה, ציין את חשיבות הקורס והכלים שנלמדו בו, על דרכי החשיבה וההתמודדות בעת שריפות.
בסיום הקורס סיירו המשתתפים בצפון ועברו הדרכה מקצועית על החומר הנלמד, ועל שימוש בכבאית.