ברכת שנה טובה לקב"טים ולחברי ועדת בטחון


ברכת שנה טובה לקבטים ולחברי ועדת בטחון