טקס הענקת תעודות גמר לקב"טים ברשויות המקומיות


מרכז השלטון המקומי, בשיתוף עם איגוד הקב"טים ובית ברל, גיבש קורס ללימודי ביטחון עבור קציני הביטחון של הרשויות המקומיות. הקורס הועבר בידי ד"ר תמרי וד"ר אבי ביצור, ארך 4 שנים וכלל תכנים מעשירים בתחום הביטחון: מצבי חירום והתמודדות האוכלוסייה, תקשורת בחירום, התגוננות, ניהול כוחות ואוכלוסיה במצב חירום והגנת העורף. בקורס השתתפו כ-20 קב"טים מרשויות מקומיות ברחבי הארץ.

טקס הענקת תעודות גמר לקבטים ברשויות המקומיות