נוהל סיוע רשויות במצבי חירום


סעיף 200 א` לפקודת העיריות מאפשר העברת סיוע בין רשויות מקומיות במצבי חירום. סעיף החוק כאמור מסדיר את האפשרות כי רשות אחת תסייע לרעותה בכסף או בשווי כסף במצבי חירום בלבד.

נוהל סיוע רשויות במצבי חירום.pdf