תרגיל לקידום מוכנות לרעידת אדמה בישראל 11-15/6/17


בין התאריכים 11-/15/6/17 יקיימו צה"ל, פיקוד העורף, רח"ל, הרשויות המקומיות וארגוני החירום תרגיל לקידום מוכנות לרעידת אדמה בישראל.
ביום שלישי, 13/6/17 (י"ט בסיון תשע"ז) בשעה 10:05, תופיע הנגשת אות בכלל אמצעי התקשורת וכולנו נתרגל התנהגות נכונה ברעידת אדמה.
הניסיון שנצבר בעולם מוכיח שהיערכות מוקדמת של הציבור לקראת רעידת אדמה והתנהגות נכונה בעת התרחשותה הצילו חיים ומזערו את הנזק.
לקראת התרגיל חובה עלינו לקדם את המוכנות לרעידת אדמה וישראל והכרות עם התרגיל,

חשוב לומר לתושבים:

  • כיצד נערכים לרעידת אדמה. 
  • התנהגות נכונה בעת רעידת אדמה
  • מועד התרגיל - תרגול במוסדות החינוך ובמקומות העבודה.
  • שיח משפחתי ותרגול חשוב למוכנות.