פרוטוקול ועדת ביטחון+ הרמת כוסית ראש השנה-02.09.2019