נגיף הקורונה - מידע וכלים להתמודדות ברשויות המקומיות


מנהל בטחון וחירום הוביל את נושא ההיערכות נגד נגיף הקורונה אל מול הרשויות דרך קיום דיוני סטאטוס עם נציגי משרד הבריאות, יו"ר ועדת ביטחון נציגי ראשי רשויות, משרד הפנים, משרד החינוך, רח"ל, מנהלי בטחון ברשויות. לצד העברת מסמך המלצות לצורך היערכות ברשויות, מענה לרשויות לעת צורך והמשך קיום דיוני סטאטוס בהתאם לנדרש.

נגיף הקורונה - מידע וכלים להתמודדות ברשויות המקומיות.pdf