הנחיית מנהלת קורונה מס' 30 - הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות - עדכון מס' 6