הנחיית מנהלת קורונה מס' 30 - הגבלת פעילות והוראות נוספות - עדכון מס' 16