התאמת נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 8991 ברשויות המקומיות