מדריך לעיר מקדמת תזונה מ.ב.ט.י.ח.ה


מדריך לעיר מקדמת תזונה מ.ב.ט.י.ח.ה
(מקיימת, בריאה, בטוחה, טבעית, ים תיכונית, חכמה, הוגנת)

רשת ערים בריאות השיקה את המדריך, אשר נכתב ככלי עזר לרשויות מקומיות ולארגונים בעיר/ביישוב שפועלים לקדם את רווחת הציבור. המדריך מתמקד בקידום תזונה בריאה, בטוחה, הוגנת ומקיימת לכלל התושבים.
התפיסה המערכתית המוצגת תסייע בקידום מדיניות בריאות בכל יישוב שבו תיושם. הגישה ודרכי הפעולה המוצעות במדריך מתבססות על פרסום קודם של רשת ערים בריאות "מדריך לעיר פעילה", על פרסומים של ארגון הבריאות העולמי, על "אמנת מילאנו למדיניות מזון עירונית" ועל מומחיותם וניסיונם של חברי צוות ההכנה.
המדריך הנו פרי עבודה משותפת של צוות רחב שפעל לליבון מושגים, גיבוש אסטרטגיות, קיבוץ דוגמאות וכתיבה. בצוות אנשי מקצוע בתחום התזונה, קידום הבריאות, קיימות, בטיחות מזון וביטחון תזונתי, מתאמי בריאות עירוניים, אנשי שטח ואנשי מטה ממשרדי הבריאות החינוך והחקלאות.
החוברת מיועדת לכל אלה הפועלים לקידום רווחת תושבי הרשות המקומית: מקבלי ההחלטות ברשויות המקומיות, במקומות עבודה, לימוד, בילוי ובכל מסגרת ארגונית אחרת, מהנדסי ערים ומתכננים, מנהלי מחלקות ברשויות המקומיות: בריאות, חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, תרבות, רווחה, איכות הסביבה, רישוי עסקים, מקדמי בריאות, תזונאים וכן לאזרחים המעוניינים לתרום לקידום הנושא. החוברת מציגה מידע והדרכה באשר ליישום העקרונות של עיר מקדמת תזונה מ.ב.ט.י.ח.ה (מקיימת, בריאה, בטוחה, טבעית, ים תיכונית, חכמה, הוגנת).

27379ImageFile3.pdf