חידושים טכנולוגיים במשרד החינוך - יום עיון 23.12.18