שילוב סטודנטים לתואר בחינוך וחברה של הקריה האקדמית אונו בהתנסות ברשות המקומית


מרכז השלטון המקומי והקריה האקדמית אונו באמצעות מינהלי חינוך רווחה וחברה ולימודים מוניציפאליים, גיבשו תוכנית ייחודית לסטודנטים, שהחלה השנה כפיילוט לסטודנטים מהחברה הערבית הלומדים לתואר ראשון בחינוך וחברה בקריה האקדמית אונו.

במסגרת התוכנית, סטודנטים הלומדים בשנה השלישית ללימודי תואר ראשון בחינוך וחברה ילמדו קורס אקדמי להכרת השלטון המקומי, ובמקביל, יתנסו בעבודה מעשית ביחידת הנוער של הרשות בהיקף של 100 שעות לאורך השנה וללא תמורה.

tekesnoar