תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך לשנה"ל תש"ף - מסמך הנחיות