יום עיון בנושא בחירת גורם מפעיל ו/או העברת בעלות על מוסד חינוך בחטיבה הגבוהה