יום עיון חוזר מנכל משותף – ניהול בתי ספר על יסודיים באמצעות גורם מפעיל