שימוש במזרק אפינפרין לאור חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע"ח- 2018