העלאת מודעות לאלרגיות מסכנות חיים למזון בקרב האוכלוסייה