מתן שירותי בריאות לתלמיד בעת התמודדות עם נגיף הקורונה החדש