יום עיון תקנות התאמות פרטניות לתלמיד ולהורה עם מוגבלות 4.7.2019


במסגרת אישור תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה, התשע"ח- 2018) בכנסת ביולי 2018, המחייבות את הרשויות המקומיות לפעול עפ"י החוק, התקיים יום עיון ליישום התקנות, לבעלי תפקידים ברשויות בתאריך ה- 4.7.2019.

יום העיון התקיים במרכז השלטון המקומי בשיתוף משרד החינוך, הנציבות לשיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ואיגוד מנהלי מחלקות החינוך.

התאמות נגישות לתלמידים עם מוגבלויות, מאפשרות הנגשה פרטנית לאלפי תלמידים הלומדים במערכת החינוך, בפעילויות חינוכיות המתקיימות בתוך ביה"ס ומחוץ לביה"ס, הסדרת הוראות לביצוע, הנחיות להגשת הבקשה ע"י ההורים, לאישור הבקשה ולפנייה לממונה במשרד החינוך ולהגשת ערר.

יום העיון כלל מגוון הרצאות בנושאי: הנגשה פיסית, הנגשה פדגוגית, פעילות פנים וחוץ בית ספרי וטיולים, היבטי תיקצוב ומהות החקיקה.

ביום העיון השתתפו מעל 100 בעלי תפקידים ברשויות: מנהלי מח` חינוך, רכזי נגישוצ ומנהלי מח` פרט.

מצורפים בזאת המצגות שהוצגו ביום העיון: