אות שילוב בחינוך קריאה לרשויות להגיש בקשה לקבלת אות הערכה