בתי הספר של החופש הגדול וקיץ אחר לילדים ונוער - מכתב מנכ"לים